Publicaties

Het gemeentearchief geeft regelmatig publicaties uit, waarin je van alles kunt lezen over de historie van Roosendaal en omgeving. Leuk om keer op keer door te bladeren of cadeau te geven.

Tussen 1969 en 1975 worden honderden vrouwen in Joegoslavië gerekruteerd om in West-Brabant aan de slag te gaan. In Roosendaal werken ze vooral bij Vero, Red Band, Van Gils en Baartmans. Ze worden ondergebracht in het voormalige klooster in Bosschenhoofd, dat voor de gelegenheid is omgedoopt in Kuća Morava, het huisje aan de rivier Morava. We zijn gekomen om te werken, Joegoslavische vrouwen in West-Brabant, 1969-1975 geeft een beeld van het verblijf van Joegoslavische vrouwen in Nederland. Verkijgbaar bij de receptie van het gemeentearchief voor € 5,-

Tijdelijke aktie tot 01-01-2012: Eenmalig korting op verzendkosten. Nu geen € 7,95 maar € 2,50 verzendkosten. Deze korting is slechts eenmaal geldig per klant en geldt voor enkel de bovenstaande publicatie.

Fotoboeken met oude ansichtkaarten zijn er te over. Meestal zijn dat boekjes die de periode tot 1950 beslaan. Het boek Wonen en werken in Wouw bestrijkt de periode 1950 tot 1997. Een tijd die in het teken stond van de wederopbouw en toenemende welvaart. Auteurs René Hermans en Frank Schijven brachten een prachtige collectie foto’s bijeen, die niet alleen getuigen van een veranderd leven in de dorpen, maar vooral zeer herkenbaar zijn. Namen van personen worden zoveel mogelijk vermeld. In rubrieken als werk en school, gebouwen, straten en wijken, feestelijkheden en luchtfoto’s komen alle vier de kerkdorpen Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten aan bod. Naast foto’s en bijschriften vindt u per dorp een kort historisch overzicht. Deze uitgave kost € 9,95.

In deze publicatie neemt auteur Theo de Munnik je mee voor een wandeling door de Roosendaalse binnenstad. Onderweg doe je verschillende markante plaatsen en gebouwen aan. Foto’s en kaarten uit de collectie van het gemeentearchief geven een beeld van het verleden, fotograaf Ben Steffen zoomde in op het heden met foto’s van het huidige straatbeeld. Steffen maakte speciaal voor ‘Kuieren over Keien’ ook enkele fotomontages, waarin heden en verleden in elkaar overlopen. Het Stationsplein, de Brugstraat, de Molenstraat, de Bloemenmarkt, de Markt en de Raadhuisstraat zijn slechts een paar van die straten en pleinen met een eigen historie die in ‘Kuieren over Keien’ aan de orde komen. De uitgave kost € 7,50. De Kring voor Jan en Alleman, in honderd jaar van een gesloten sociëteit naar open theater, 1909-2009′, is een uitgave van het gemeentearchief in samenwerking met schouwburg De Kring. De oprichting van de Katholieke Kring, het verenigingsleven, de carnavalsbals, het gebouw, de invloed van de kerk, het bestuur en natuurlijk de voorstellingen, veel aspecten uit de geschiedenis van De Kring komen in deze publicatie aan de orde. Het boek is voorzien van veel foto’s en verkrijgbaar bij het gemeentearchief en schouwburg De Kring voor € 9,95.

Achter elke zerk schuilt een verhaal. Zo ook op de ‘R.K. Begraafplaats Bredaseweg Roosendaal’, waar meer dan een eeuw geschiedenis ‘begraven’ ligt. Auteur Margo Verbiest gaat in op de begraafplaats en de rituelen rondom begraven.

UITVERKOCHT

Schoolreis naar nu, een tocht door de geschiedenis van het protestants christelijk onderwijs te Roosendaal‘, door Marjan H. Lolkema-Van Vuuren voert de lezer langs vier eeuwen protestants onderwijs in Roosendaal. Van de Nederduits gereformeerde en de Nederlandse Hervormde school via de Prinses Beatrixschool en De Dijkwetering naar De Kroevendonk. Ook de Emma-mavo en de kleuterscholen Onze Kleuters in De Burcht, De Rakkertjes, Het Hummelhonk en Rozemarijntje komen uitgebreid aan bod. Dit boek geeft een uniek beeld van het leven van een kleine protestantse gemeenschap in Roosendaal. Het boek is verkrijgbaar voor 12,95 euro.

‘De kinderen van Kalsdonk zijn enigszins berucht! Ze waren nòch de braafsten, nòch de gemakkelijksten (…). Kalsdonk was iets aparts!’ Met deze waarschuwende woorden van de zusters van het Heilig Hartklooster gingen in 1938 de bouwwerkzaamheden voor de eerste meisjesschool in Kalsdonk van start. In de snel groeiende wijk kwamen in de jaren daarop verschillende scholen van de grond. Niet alleen het onderwijs nam in honderd jaar een vlucht, ook de wijk veranderde snel. Auteur René Hermans schetst de onderwijsperikelen tegen de achtergrond van deze veranderende wijk. ‘Kalsdonk was iets aparts!’ is verkrijgbaar voor 6,95 euro.

De Nieuwe Markt die vorm krijgt, de geboorte van de veertigduizendste inwoner van Roosendaal en het einde van de laatste gaslantaarn. Zo maar een paar gebeurtenissen die aandacht krijgen in 60 x 60, Roosendaal in de jaren zestig. Aan de hand van de vijf thema’s ruimtelijke ontwikkeling, economie, politiek, cultuur en tijdsbeeld wordt u meegenomen door het Roosendaal in de jaren zestig. Kortom, de moeite waard voor iedereen die een compleet beeld wil hebben van het Roosendaal in de jaren zestig! 60 x 60 is verkrijgbaar voor 10,95 euro.

Het Roosendaal van vroeger. Zoals beeldend kunstenaar Wim Schütz het zich herinnert. De Achterstraat, de Kwakkelkooi, Koperen Ko, de hoefstal aan de Kade en de steile wand op de kermis vormen een greep uit zijn vele inspiratiebronnen. Het Roosendaalse gemeentearchief brengt achttien werken van Wim Schütz onder de titel ‘Zo was het toen‘ in boekvorm uit. Leeftijdsgenoot Frans de Clercq voorzag de werken van commentaar; gemeentearchivaris Joss Hopstaken voegde er korte historische notities aan toe. De verkoopprijs van het 40 pagina’s tellende kunstboek (geheel in kleur uitgevoerd) bedraagt €15.

alt=”poort naar het verleden” width=”94″ height=”123″ />De brochure De Poort naar het Verleden vermeldt in het kort waarvoor bezoekers in het Gemeentearchief terecht kunnen en welke servicenormen het archief hanteert. De brochure is gratis te verkrijgen bij het Gemeentearchief en bij het informatiecentrum van het Stadskantoor.

In 2002 heeft het Gemeentearchief een fotoboek gepubliceerd onder de titel 50×50; Roosendaal in de jaren vijftig . Aanleiding hiervoor was het feit dat vijftig jaar eerder, op 1 april 1952, de voormalige gemeente Roosendaal en Nispen de eerste gemeentearchivaris benoemde. Het boek bevat een selectie van de foto’s uit de jaren vijftig,die zich in de collectie van het gemeentearchief bevinden. U zult dit fraai vormgegeven fotoboek ongetwijfeld met plezier doorbladeren en bekijken. De prijs ervan bedraagt € 8.

Als deel XXV in de serie publicaties is verschenen De weg naar deSuite , waarin in een soort drieluik de geschiedenis van het Roosendaalse muziekonderwijs weergegeven wordt met als eindpunt de totstandkoming van een nieuwe accommodatie aan de Burgerhoutsestraat. De publicatie is van de hand van Jan Brouwers. Voor zijn onderzoek naar de geschiedenis van de muziekschool raadpleegde hij de literatuur, het archief van de Stichting Roosendaalse Muziekschool en de gemeentelijke archieven zoals raadsnotulen, en hield hij een aantal interviews. De prijs bedraagt € 9,00.

De rijk geïllustreerde brochure Een geschiedenis van Roosendaal (€ 3,50) geeft in vogelvlucht een historisch overzicht van de gemeente Roosendaal met haar kernen Roosendaal, Wouw, Nispen, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten.

In de publicatie Jan Baptist Horbag, stationschef in Roosendaal van 1880 tot 1906(deel IX € 0,50) personifieert deze figuur de maatschappelijke veranderingen in Roosendaal als ‘spoorstad’ in de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw.

In 1977 werd de Antoniuskerk, aan het begin van de twintigste eeuw als tweede Roosendaalse parochiekerk gebouwd, gesloopt. In de publicatie De Heilige Antonius van Padua (deel X € 0,50) wordt in het kort de geschiedenis van de parochie beschreven.

UITVERKOCHT
De Trommelaeren van Roesendaele (deel XIII) laat dit bekende Roosendaalse korps, dat twee keer wereldkampioen werd en in binnen- en buitenland grote successen oogstte, herleven, en geeft een beeld van het sociaal-culturele klimaat in Roosendaal in de jaren vijftig en zestig.

UITVERKOCHT

De publicatie Driestromenland (deel XIV € 2,00) beschrijft de totstandkoming en ontwikkeling van de gas-, water- en elektriciteitsvoorziening, en verscheen ter gelegenheid van de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf in 1990.

“bestuurders bouwen” width=”94″ height=”123″ />De privatisering van het Gemeentelijk Woningbedrijf vormde de aanleiding voor de publicatie Bestuurders bouwen (deel XV € 2,00), waarin de volkshuisvesting in Roosendaal maar ook de achterliggende politiek-bestuurlijke verhoudingen worden belicht. >Stappen in het verleden (deel XVI € 9,00) is een bundel met artikelen over uiteenlopende onderwerpen over de Roosendaalse historie in verschillende perioden. Aan bod komen onder andere de oprichting van een hervormde gemeente in de zeventiende eeuw, de gezondheidszorg in de negentiende eeuw en de naoorlogse industriële ontwikkeling.In Roosendaal; rooms en rimpelloos (deel XVII € 2,00) wordt op boeiende wijze beschreven hoe Roosendaal van een gesloten katholieke plattelandsgemeente vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde in een meer open stedelijke gemeenschapHet is onmiskenbaar: de paters redemptoristen hebben sinds 1868 een stempel gedrukt op Roosendaal en haar bewoners. In Herders zonder Kudde, de redemptoristen werkzaam in stad en streek leest u alles over de Paterskerk, de paters en het klooster. Nu verkrijgbaar voor €15.Liga kent iedereen. Hele generaties zijn opgegroeid met de Ligakoeken uit het bekende rode pak met de lachende kleuter. Deze nieuwe publicatie Liga, vooruistrevend in voeding gaat over het reilen en zeilen van de Ligafabrieken in de periode 1920 tot 1974. Zo besteden de auteurs onder meer aandacht aan de oprichting van de Ligafabrieken, het personeel, reclame-uitingen en gezonde voeding. Het boek is rijk geïllustreerd. Verkrijgbaar voor  €10.

Sprundel is een van de oudste plaatsen van West-Brabant. Al omstreeks 900 schenkt Koning Zwentibold aan de grootouders van gravin Hilzundis onder meer het kasteel Sprundelheim met al het gebied dat daarbij hoort. In de publicatie Sprundel (Heim), een der oudste plaatsen van West-Brabant wordt de geschiedenis van het dorp vanaf het ontstaan belicht. Publicatie van gemeentearchief Rucphen. €2,50

Sint Willebrord staat onder meer bekend om zijn goede wielrenners. In de publicatie Vent van de Bok, Marijn Valentijn (1900-1911) en de profwielrennerij in de jaren dertig wordt aan de hand van het leven van wielrenner Marijn Valentijn uit Sint Willebrord een beeld geschetst van het profwielrennen in de jaren dertig. Publicatie van gemeentearchief Rucphen. €2,50