Home Nieuws

Nieuws

Congres over de Eerste Wereldoorlog

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. | Afdrukken |

Precies honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland bleef buiten het oorlogsgebeuren, voor België gold dat helaas niet. Het jaarlijkse grensoverschrijdend congres van Voortouw staat geheel in het teken van ‘de grote oorlog’ en vindt op vrijdagmiddag 10 oktober plaats in schouwburg De Kring en Museum Tongerlohuys te Roosendaal.


Tijdens het congres wordt zowel de Vlaamse als het Nederlandse kant van de oorlog belicht. Nederland was dan weliswaar neutraal, maar kreeg een stroom van vele duizenden Belgische vluchtelingen te verwerken. Mensen die in kloosters, scholen en bij particulieren werden opgevangen. Dr. Rian van Meeteren, militair historicus en voorzitter van de Western Front Association, zal ingaan op de voorgeschiedenis en het verloop van ‘de grote oorlog’ met bijzondere aandacht voor de grootmoedige hulp van veel Nederlanders aan Vlamingen vanuit het oude idee van nabuurschap.


Volle laag
In tegenstelling tot Nederland kreeg België de volle laag. Het land was reeds verscheurd. Na de onafhankelijkheid in 1830 werd de Belgische staat eentalig Frans. De Vlaamse Beweging eiste echter een volledige vernederlandsing van het onderwijs en het openbaar leven in Vlaanderen. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er spanningen tussen het Belgische leger, met zijn Franstalige officieren enerzijds, en de Vlaamse soldaten anderzijds. Uit de Vlaamse Beweging ontstond toen de Frontbeweging, die zich tegen het Franstalige taalbeleid van het Belgisch leger verzette. Zo werden er grafstenen met de letters
AVV-VVK (Allen voor Vlaanderen-Vlaanderen voor Kristus) bij de graven van honderden gesneuvelde Vlaamse soldaten geplaatst.
Columnist Rik Van Cauwelaert, voormalig hoofdredacteur van het weekblad Knack en met veertig jaar ervaring als journalist, spreekt over de Vlaamse Beweging. Daarbij kan hij putten uit familiebronnen. Zijn oudoom Frans Van Cauwelaert was reeds voor de oorlog betrokken bij de Vlaamse Beweging en werd nadien burgemeester van Antwerpen. 


Meer informatie
U kunt zich aanmelden voor dit congres bij de receptie van het Gemeentearchief Roosendaal, gemeentearchief@roosendaal.nl of telefoon 0165-579500. De kosten bedragen € 7,50  voor enkel het congres en € 30 als u zowel het congres als de maaltijd wilt bijwonen. U mag dit bedrag overmaken op banknummer 068-2119127-92 van Voortouw bij de Dexiabank te Essen, IBAN BE12-068 2119127-92 en BIC GKCCBEBB.

  

 
Copyright Gemeentearchief Roosendaal 2009