Kaarten

Bij het archief kun je verschillende afdrukken van plattegronden, kaarten en prentbriefkaarten kopen. Hier vind je een overzicht.

1. Mapje ansichtkaarten

Een set van zes ansichtkaarten, met afbeeldingen van de Raadhuisstraat, Molenstraat, Boulevard, Markt en haven.

Prijs: € 2,-

2. Prent Markt kleur, J. Bruglemans

Niet meer voorradig

3. Prent Markt, raadhuis, kerk Sint Jan en waterpomp, zwart/wit

Roosendaal: Markt, gravure van K.F. Bendorp (naar een gewassen tekening van D. Verrijk), ca. 1791

Prijs: € 2,-

4/5. Tekening Raadhuis en Sint-Jan (met en zonder kader)

Roosendaal: Markt 1-2, voorgevels raadhuis en Sint-Janskerk tekening door J.B. (J. Bouman?), 1985 

Prijs: € 1,50

6. Tekening Vrouwenhof

Voorgevel restaurant Vrouwenhof, tekening door J. Bouman, 1985

Prijs: € 1,50

7. Raadhuis en Sint-Jan, Harry Batten, 1989

 Prijs: € 2,-

8. Markt Wouw, Lambertuskerk en Oude Raadhuis, D. Bosma, 1988

Prijs: € 1,50

Gedrukte en gescande kaarten:

9.  Caerte ende metinge van de heerlijkheijd van Wouw / J.B. Adan, 1783-1784 (kleur)

Uitgegeven t.g.v. 750-jarig bestaan Wouw

Prijs: € 1,-

10.  West-Brabant in het midden van de 16e eeuw, ca. 1555 (kleur)

BoZ-18

Prijs: € 5,65

11.  Brabantiae germaniae inferioris nobilissime provinciae descripto, Jacob van Deventer, 1536. ? Heruitgave: Groningen : Noorderboek (kleur)

Prijs: € 6,50

12. Wouw: tekening – ets kasteel van Wouw tijdens de belegering van 9-10 mei 1583, met tekst Duits gedicht en informatie over de belegering in het Frans; “Die belegering des hauses Wovde, nitt weit von Bergen auf Zoom, anno dni. 1583, am 9 und 10. meij

Origineel: RHC Bergen op Zoom

GA Rsd M10959 (zwart/wit)

Prijs: A4 ? 1,50, A3 ? 5,65

13. Kaart van het beleg van Breda, 1625

Origineel: Universiteit van Tilburg (Tilburg)

GA Rsd M10537 (zwart/wit)

Prijs: € 1,50

14. Prospectus Municipii, gravure door Abraham Santvoort van o.a. Vrouwenhof, kerk, raadhuis, molen en haven Roosendaal, ca. 1655 (zwart/wit)

Uitgave gemeentearchief, 1992
zie ook 18.

Prijs: € 2,-

15. Eigentliche vorbildung der Spannischen flott ? De stad Bergen op Zoom en omgeving ten tijde van de inval van de Spanjaarden 13-9-1631 / J. van Heijden

Met Duitse tekst (zwart/wit)

BoZ-8

Prijs: € 5,65

Omschrijving: Kaart van Bergen op Zoom en omgeving: Oostelijk deel van Tholen, West-Brabant tot de Heen, Roosendaal-Woensdrecht-verdronken land van Zuid-Beveland-Krabbedijke. Datering: 1692 ? 1700

RHC BoZ Nr: KG 32 (kleur)

Prijs: € 2,-

17. Titel: Het Marquisaet van BERGEN OP ZOOM, 1702. – Kaart van het Markiezaat van Bergen op Zoom met een deel van Zeeland (Hulst-Tholen)

RHC BoZ Nr: KG 167A (kleur)

Prijs: € 2,-

18. ‘Prospectus Minicipii’ gezien vanuit zuid-oosten, Vrouwenhof, kerk, raadhuis, haven, door Andries Schoemaker in gekleurde waterverf ca. 1735, (naar een g ravure van Abraham Santvoort, ca. 1655 -> zie 14): Origineel: Universiteit van Tilburg. – Komt uit boek: Corte beschrijving der Steden enz. behoorende onder de Generaliteit, sub. Baronij van Breda

GA Rsd K16373 (kleur)

Prijs: € 2,-

19. The marquisate and plan of Bergen op Zoom with the Franch camp and attacks by an Engeneer, 1747. Kaart van het gebied Willemstad – Oudenbosch – Nispen – Korteven, waarop aangegeven de stellingen en legering van de Franse troepen

RHC BoZ Nr: KG 809 (bruin/wit)

Prijs: € 2,-

20. Carte de Duche de Brabant, Franse kaart van het hertogdom Brabant, 1750

Origineel: RHC Bergen op Zoom KG 1

GA Rsd M10492 (zwart/wit)

Prijs: € 1,50

21. Kaartje van de Meierij ?s-Hertogenbosch (8), 1773. ? Gepubliceerd in: Nieuwe Geografische Reise- en Zakatlas. ? Amsterdam : J.C. Sepp, 1773. ? Heruitgave: Alphen aan den Rijn : Atrium, 1987 (kleur)

Prijs: € 1,-

22. Kaartje van het Markizaat Bergen op Zoom (10), 1773. ? Gepubliceerd in: Nieuwe Geografische Reise- en Zakatlas. ? Amsterdam : J.C. Sepp, 1773. ? Heruitgave: Alphen aan den Rijn : Atrium, 1987 (kleur)

Prijs: € 1,- 

23. Kaart van het 2e deel van het West-Kwartier van het Markiezaat van Bergen op Zoom, waarop de domeinpanden van de Markies zijn aangegeven / J.B. Adan, 1787

RHC BoZ Nr.: KM 174B (kleur)

 Prijs: € 2,-

24. Kaart van de opmeting van vier percelen zaai- en weiland, gelegen bij de watermolen aan de Watermolenbeek, door landmeter J.B. Adan, op verzoek van dokter Du Toy, 1804. Noordoosten boven, schaal in Rijlandse landmaat (3,76 m)

RHC BoZ Nr.: KM 356 (kleur)

Prijs: € 2,-

25. Topografisch Militaire Kaart, 1:50.000, verkend in 1836 en 1856, uitgegeven door het Ministerie van Oorlog, Topografisch Bureau 1863. ? Heruitgave 1981

GARsd krt. 686 (zwart/wit)

Prijs: € 1,50

26. Sint-Janskerk en Markt (achterzijde) gezien vanuit de Vught, houtgravure door J.C. Greive, 1866. ? Origineel: collectie Universiteit van Tilburg R70-11A

GA Rsd K09031 (zwart/wit)

Prijs: € 1,50

27. Kaart van Roosendaal / J. Kuyper, 1868

Gepubliceerd in de gemeenteatlas van de Provincie Noord-Brabant. ? Leeuwarden : Suringar, 1868 (zwart/wit)

Prijs: € 1,50

28. Kaart van Wouw / J. Kuyper, ca. 1868

Gepubliceerd in de gemeenteatlas van de Provincie Noord-Brabant. ? Leeuwarden : Suringar, 1868 (zwart/wit)

Prijs: € 1,50

Roosendaal: D.W.C. Hattinga, manuscriptkaart van de wegen, rivieren en waterlopen “kaarte van Rosendaal, Nispen, Wouw en Heerle”, 1749

origineel in Rijksarchief Noord-Brabant stamnr. 263, negatiefnr. 2973

GA Rsd M10699 (zwart/wit)

Prijs: € 1,50